เพิ่มโอกาสและศักยภาพให้เข้มแข็ง
ด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

สมัครสมาชิกวันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์
รับสิทธิพิเศษมากมายทางธุรกิจ

 • อัตราค่าสมัครสมาชิก

  การสมัครสมาชิกกับทางหอการค้าจะมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - บาท
  อัตราค่าบำรุงรายปีจะแบ่งตามประเภทของการสมัครสมาชิกดังนี้

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  - บาท

  ค่าบำรุงรายปี

  - บาท

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  (รวม Vat 7%)

  - บาท

 • อัตราค่าสมัครสมาชิก

  การสมัครสมาชิกกับทางหอการค้าจะมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - บาท
  อัตราค่าบำรุงรายปีจะแบ่งตามประเภทของการสมัครสมาชิกดังนี้

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  - บาท

  ค่าบำรุงรายปี

  - บาท

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  (รวม Vat 7%)

  - บาท